Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 21 2012

fuckingmoral
0476 8c95 500
Reposted byhelterskelter helterskelter

August 19 2012

fuckingmoral
9749 ed67 500
Reposted bycitiesofnightkejCzarnyKaptur

August 10 2012

fuckingmoral

Śmierdzi na brzegu.- Nie moje.- A czyje?

Wszystko tak przerośnięte ze sobą

Jakbyś inną był – niż myślisz - osobą

Z tego brudu jak się domyjesz?

— Listy nie odpisane
Reposted bysaisonenenferdysonanspoznawczyKropledonosawysypiskosmiecipurplecornflowers
fuckingmoral
6669 2f98
fuckingmoral
3012 d248
Reposted fromcocacolafan cocacolafan viacamparis camparis
fuckingmoral
Reposted fromgramasse gramasse viacamparis camparis
fuckingmoral
5084 4c56
Reposted fromnfading nfading viacamparis camparis
fuckingmoral
Reposted fromsowaaa sowaaa viacamparis camparis
fuckingmoral
Michael Kenna
Wawel Castle and Chimneys, Cracow, Poland, 1992
Reposted fromcoscozapamietam coscozapamietam viacamparis camparis
fuckingmoral
6174 d6c5 500
Reposted fromposzum poszum viacamparis camparis
fuckingmoral
Ocean wolnego czasu
Kraków Kraków Kraków Kraków
Jak rtęć w rozbitym termometrze
Bez nocy zawsze tuż nad ranem
Nadmiar piękna oddech zapiera
Cudowny bezczas jak zakochanie
Tu rozpoznało się przeznaczenie
Mężczyzna i młoda kobieta
Wódka za wódką głowa w dymie
Alkohol leje się strumieniem
I nagle dzwonek cisza dzwonek
Jedyny w swym rodzaju moment
— Kraków (Ocean wolnego czasu)

August 09 2012

fuckingmoral
4220 7156
Reposted fromDoopamina Doopamina
fuckingmoral
4444 8d1d
Reposted fromDoopamina Doopamina
fuckingmoral
4487 e3b0
Reposted fromDoopamina Doopamina
fuckingmoral
4494 2718
Reposted frommadamebutterfly madamebutterfly
fuckingmoral
5134 8540
Reposted fromdoedeer doedeer
fuckingmoral
5242 2c00
Reposted fromcamparis camparis
fuckingmoral
5533 2399
National no smiling day.
Reposted fromcoldways coldways
9856 af8f
Reposted fromsirchamallow sirchamallow
7905 b16e
Reposted fromSupersiku Supersiku
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl